Quy định về tài khoản

– Mỗi thành viên chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất và chịu trách nhiệm về tài khoản của chính mình.

– Tên tài khoản diễn đàn không ít hơn 3 ký tự và dài quá 15 ký tự. Nội dung không mang ý nghĩa thô tục, báng bổ, không mang tính chất chính trị, tôn giáo. Tài khoản phải có thông tin cá nhân (Họ tên, username) rõ ràng.

– Không mua bán, trao đổi tài khoản, không cố ý sử dụng tài khoản để đi ngược lại với sự phát triển của website.

– Thường xuyên kiểm tra/ mở email được gửi từ website.

Thành viên vi phạm: Khóa tài khoản vĩnh viễn (Block IP, email)

Hiện nay Website đã có forum chuyên cập nhật các đề thi thật IELTS tại Việt Nam có địa chỉ: https://forum.ieltsquangbinh.com/

Tài khoản 2 nơi là khác nhau.